Žiadosť o IALF akreditáciu

Nižšie uvedený formulár vyplňte a odošlite. Odoslaním žiadosti zároveň potvrdzujete, že ste si prečítali informácie o IALF akreditácii a porozumeli ste procesu akreditácie. V prípade udelenia akreditácie Vám, vzniká povinnosť akreditáciu prijať a uhradiť akreditačný poplatok.  

Po prijatí formuláru Vás budeme kontaktovať.

Žiadosť o IALF akreditáciu

Odoslaním žiadosti prehlasujete, že ste plne porozumeli podmienkam a procesu akreditácie a údaje, ktoré uvádzate v žiadosti sú pravdivé a súhlasíte s ich použitím na účely spracovania žiadosti a interné účely poskytovateľa.