Prievidza - Mgr. Adam Pátek

 

ANGLIČTINA / ENGLISH 

 

PREKLADY / TRANSLATIONS CENA OD / PRICE FROM

bežné

ekonomika

právne a obchodné vzťahy

stavebníctvo

štátna správa

elektrotechnika

web stránky

beletria

8 EUR / NS
KONTAKTY
Tel.: 0915.096.292 E-mail: adam.patek(at)gmail.com