Pridajte vaše dieťa už teraz na zoznam jazykovo zdatných ...

BiLingvi

Pridajte vaše dieťa už teraz na zoznam jazykovo zdatných: učte ich cudzie jazyky!

Myšlienka, že by vaše dieťa bez problémov prepínalo medzi viacerými jazykmi a hovorilo ako rodený Angličan či Nemec, nie je až taká nereálna. S výučbou cudzích jazykov je najideálnejšie začať buď od narodenia alebo v troch rokoch. Deti sú schopné sa ich naučiť hneď niekoľko.

Učenie sa cudzích jazykov je v dnešnom svete vec nevyhnutná. Ovládať dva alebo dokonca tri reči naraz je benefit, ktorý môžete vašim deťom vložiť do rúk už v útlom veku. Je to investícia, ktorá sa vám mnohonásobne vráti.  

Mozog detí vo veku troch rokov je v neustálom vývoji a disponuje špeciálnou schopnosťou pre osvojovanie si ďalších jazykov. V tomto veku jednoduchšie získavajú plynulosť v hovorení a rozvíjajú celkové porozumenie štruktúr cudzieho jazyka.

K nezanedbateľným faktom patrí aj jednoduchšie nadobúdanie správnej výslovnosti a prirodzené osvojovanie si gramatiky. Flexibilnejšie ohýbanie jazyka, citlivejší sluch a mimika tváre zaručujú prirodzený akcent a používanie gramatických konštrukcii.

Mnohí rodičia majú strach, že ich dieťa bude zmätené a nebude schopné správne používať ani jeden z jazykov. Vďaka tomu, že ich mozog si každý jazyk zaškatuľkuje správne, sa schopnosť učenia sa viacerých jazykov zaobíde bez zmätku.  

Pýtate sa ako je možné, že to tie malé stvorenia zvládajú úplne bez problémov? Odpoveď je jednoduchá. Detský mozog je ako špongia, ktorá rýchlo a hlavne prirodzene nasáva všetky podnety z okolia. Ich malé hlavičky nie sú preplnené rôznymi pravidlami či výnimkami. Presne toto im dovoľuje prijímať veľké množstvo nových slov, viet a fráz ako na bežiacom páse.

Ovládať cudzie reči je ako vlastniť kameň mudrcov, a preto neváhajte už ani sekundu a prihláste vaše deti na skupinové kurzy angličtiny pre deti v Bratislave alebo v Trnave. Nájdete nás na adresách F. Urbánka 34 – oproti MAXU, Trnava alebo na Šustekova 51, Bratislava. Kontaktujte nás na čísle 0915 147 256 alebo na emaily nikol@bilingvi.sk.

Autor: Nikol Karasová

 

Portál Jazykovevzdelavanie.sk nezodpovedá za správnosť a informácie uverejnené v článkoch od iných autorov (články tretích strán) a články nevyjadrujú jeho názory.