Bratislava - Mgr. Jana Bytčáneková

 

ANGLIČTINA - ENGLISH

PREKLADY / TRANSLATIONS
  • bežné
  • ekonómia
  • vzdelávanie, školstvo
  • sociálna práca
  • záležitosti EÚ
CENA OD / PRICE FROM

z AJ do SJ - 10 €, odborný text + 20%  /  zo SJ do AJ - 13 €, odborný text + 20 %

KONTAKTY / CONTACT DETAILS

Tel.: +421.905.423.821

E-mail:  janab.translation(at)gmail.com