O dánčine

 

 • Dánčina je severogermánsky jazyk.  
 • Je rodným jazykom cca 5 miliónov ľudí žijúcich v Dánskom kráľovstve, vrátane Faerských ostrovov a Grónska, ktoré patria k ríši.
 • Mimo územia Dánskeho kráľovstva je dánčina rodným jazykom početných menšín v Šlezvicku v Spolkovej republike Nemecko, v rôznych oblastiach USA a tiež asi 10 000 ľudí aj na slnečnom pobreží Španielska.
 • Dánčina (v Dánsku) sa člení na tri hlavné dialektové oblasti:

- západnú (kontinentálnu)

- ostrovnú (zahŕňajúc všetky veľké ostrovy okrem Læsø, Samsø, Anholt a Bornholm)

- východnú, ktorá zahŕňa už len ostrov Bornholm

 

NIEČO Z GRAMATIKY
 
 • Pri podstatných menách zostal počas vývoja dánčiny už len genitív (2. pád), kedy sa ku slov pridáva koncovka -s, ale keď slovo už konči na -s, je koncovka len  -': (Hans' bil = Hansovo auto).
 • Neurčitok (infinitív) väčšiny dánskych slovies končí na samohlásku, ktorou je takmer vo všetkých prípadoch „e“. 
 • Slovesá sa časujú podľa času, nie podľa osoby alebo čísla. Napríklad infinitív slovesa spise (jesť) má v prítomnom čase tvar spiser, ktorý je rovnaký v prvej, druhej aj tretej osobe jednotného i množného čísla. Možno práve kvôli tomu má dánčina veľa nepravidelných slovies :-). 
 • Systém čísloviek je pre cudzincovi dosť komplikovaný. Pochádza z tzv. dvadsiatkového systému, ktorý sa do jazyka začlenil v neskorom stredoveku. V dánčine sa používa násobok (-sinde) starých polovičných čísel. Číslo 50 tak zodpovedá ½3x20 = halvtreds (indstyve), 80 = štyri krát dvadsať atď.. 
 • Typickým znakom dánčiny je tkzv. enklitický určitý člen. Napríklad: pri použití neurčitého členu so slovom muž je výraz v dánčine en mand (v angličtine = a man), ale ak chceme použiť určitý člen, výraz bude manden (v angličtine the man).
 
 ABECEDA  

 

 • Dánčina používa latinskú abecedu plus tri ďaľšie písmená = æ, ø, a å, ktoré sa nachádzajú na konci abecedy. Reforma z r. 1948 zaviedla v hláskovaní písmeno å, ktoré nahradilo aa (toto aa je však stále používané v starých dokumentoch, osobných a zemepisných názvoch).
 • V porovnaní so slovenčinou má dánčina viac samohlások. V sjaellandskej / kodanskej variante má 13 krátkych a 12 dlhých samohlások. V západnej forme štandardnej dánčiny je to 10 samohlások, pričom každá môže byť dlhá alebo krátka.
 • Dánčina má 11 dvojhlásiek, ktoré je možné rozdeliť do dvoch skupín: dvojhlásky končiace na i: ( /ui/, /ɔi/, /ai/) a dvojhlásky končiace na u: (/au/, /ɔu/, /œu/, /øu/, /yu/, /ɛu/, /eu/, /iu/).  
 • Systém dánskych spoluhlások nie je taký rozsiahly ako v slovenčine a obsahuje nasledovné fonémy /p/, /t/, /k/, /b/, /d/, /g/, /f/, /s/, /v/, /ð̞/, /j/ (/Ɣ/), /m/, /n/, /ŋ/, /l/, /ʀ/.   

 

Dánčina - Mini slovníček na stiahnutie

Svetoznámou dánskou osobnosťou je otec rozprávok Hans Christian Andersen (viac o Andersenovi v angličtine).

 

Chceš sa dozvedieť viac o skúškach a certifikátoch z dánčiny?