Bardejov - Inštitút cudzích jazykov (ICJ)

Vyučované jazyky: angličtina, nemčina, španielčina, taliančina, francúzština

Metóda DIRECT. Kurzy akreditované Ministerstvom školstva SR.

Medzinárodné certifikáty TOEFL.

Typy kurzov Zápisy Adresa

- kurzy pre deti a dospelych

- príprava na certifikáty

- príprava na maturitu

- príprava na prijímačky

Trimestrálne kurzy DME: 

  - september, január a marec

Klasické dvojsemestrálne kurzy:

  - september, január

Jiráskova 12

Bardejov

Kontakty / Contact Details

Telefón:

054.474.8286

E-mail:

bresiskym(at)icj-bardejov.sk

rusnakova(at)icj-bardejov.sk

jazykovka tu