Prešov - Jazyková škola Plzenská 10

... jazyková škola s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky
 

Vyučované jazyky: angličtina, nemčina, španielčina, francúzština a ruština

Typy kurzov Zápisy Adresa

skupinové:
pre žiakov ZŠ, SŠ a študentov VŠ, taktiež kurzy pre dospelých

hlavný zápis na nasledujúci školský rok u nás prebieha v júni, na voľné miesta v kurzoch je možné pristúpiť aj počas školského roka

Plzenská 10
080 01 Prešov

Kontakty / Contact Details

Telefón:

051.7724.184 0949.311.101

E-mail:

jspresov(at)jspresov.sk

webstránka