Bratislava - Mgr. Ľubomíra Kösegiová

 

FRANCÚZŚTINA / FRENCH

 

PREKLADY / TRANSLATIONS

- úradné preklady:  

rodné listy, sobášne listy

vysvedčenia, diplomy, certifikáty

výpisy z registra trestov, výpisy z obchodného registra

technické preukazy

lekárske správy

súdne rozhodnutia a ďalšie úradné listiny

- neúradné preklady rôznych typov

CENA / PRICE
úradný preklad: 19,92 EUR / NS neúradný preklad od: 12 EUR / NS
KONTAKTY / CONTACT DETAILS

Tel.: +421.903.680.138

E-mail: lkosegiova(at)gmail.com

 

NAJ JAZYKOVÁ ŠKOLA SR