Ako si otvoriť jazykovku "jedného učiteľa"

 svoj koníček mali ako prácu, ale nechcete sa nahánať za veľkými "biznis prachmi"?

Riešením pre vás môže byť "jednoosobová" jazykovka.

 

Ako začať?

 

1) Ako prvé potrebujete živnovstenský list oprávňujúci Vás vykonávať výučbu cudzích jazykov.

 

Živnostenský list získate na živnostenskom úrade po vyplnení tlačiva, úhrade poplatku a zdokladovaní vašich jazykových zručností a to diplomom o ukončenom VŠ štúdiu v odbore jazykov, vysvedčením o štatnej jazykovej skúške, alebo zdokladovaným dlhodobým pobytom v krajine, ktorej jazyk chcete vyučovať.

Ak chcete mať na živnostenskom liste aj názov školy, napr. Laura Tvorivá - JŠ Včielka, potrebujete si predtým rozmyslieť aj názov školy.

 

2) Zvolenie názvu školy

 

Často podceňovaná záležitosť.

Názov školy je niečo, čo ju bude istým spôsobom charakterizovať a bude vašou marketingovou vlajkou. 

 

Ako si teda zvoliť názov jazykovky?

 

Najlepší názov je originálny, ľahko zapamätateľný a nezameniteľný názov.

 

Vyhnite sa:

 • Hromadným sezónnym "marketingovým" slovám typu "top, academy, language, atď.".

 • Názvom obsahujúcim názov jazyka, nikdy neviete, či sa situácia nevyvinie tak, že budete učiť aj iný jazyk a zbytočne tým potencionálnym klientom dávate signal, že učíte napr. len "English".   

 • Názvom v cudzom jazyku pokiaľ má iné hlaskovanie a inú výslovnosť, pretože klienti sa k vám idú jazyk/y ešte len učiť, pri vyhľadávaní nemusia vedieť názov, ktorý možno niekde začujú, správne vyhláskovať... Je rozdiel, keď sa škola volá "Success in Language" alebo "Amigo".

 • Privlastňovacím zámenám, sú skresľujúce. "Tvoja / Vaša" znamená tej druhej osoby, osôb - nie "moja".

 • Pridlhým ťažko zapamätateľným a ľahko zameniteľným názvom typu "A&F Language Centre", "J&L Language Centre".    

 

Ideálne sú:

 • Jednoslovné kratšie názvy, ľahko zapamätateľné a "naťukateľné", popisy môžete použiť v slogane.    

 • Názvy, ktoré vyvolávajú v klientoch spojitosť so zameraním školy, napr. ak sa vyslovene špecializujete len na deti, môžu to byť názvy zvieratiek, ktoré sú vo všeobecnosti považované za šikovné, či múdre (Včielka, Sovičky...).  

 • Názvy, s ktorými viete klientom vytvoriť nejakú spojitosť, vysvetliť význam (napr. Orech - podľa dávnych legiend učenie pod orechom ide ľahšie).

Takéto názvy sú potom ideálne aj pri tvorení loga a webstránky.

 

3) Potrebuje miesto, kde budete učiť.

 

Tu máte viacero možností na výber:

 • Môžete dochádzať za klientami k nim domov, do firmy a pod. - čo má tú výhodu, že neplatíte prenájom priestorov, má to však aj nevýhody.

 • Môžete si zvoliť ako miesto výučby online svet - čiže využijete moderné technológie ako sú skype, facebook, gmail - táto forma však nie je veľmi vhodná pre výučbu detí a takisto nevyhovuje všetkým klientom.      

 • Klasický prenájom priestorov na výučbu. Pre začiatok si však neberte dlhodobý prenájom, ktorý vás rovno zruinuje, kým si nevytvoríte stabilnú a dosť veľkú základňu klientov. Zvoľte si skôr hodinový prenájom v nejakom cvč, škole, prípadne sharing prenájom. Má to síce aj svoje nevýhody, napr. si nemôžete priestor upraviť a nadizajnovať presne podľa seba.  

 • Ideálne riešenie je, ak máte k dispozícii vlastné priestory, ktoré si môžete hneď upraviť podľa vašich zámerov.

 

4) Získať študentov.

O tom na niektorom workshope.

 

5) Príležitosťou môže byť zakúpenie franchizového balíčka nejakej siete jazykoviek, kde už máte predvytvorené niektoré veci, čiže ušetríte čas a prácu, nemôžete sa však už toľko "pohrať s vlastnou tvorivosťou a predstavou školy", alebo získanie akreditácie, či licencie na výučbu nejakou metódou/systémom, ktoré vám môže uľahčiť "viditeľnosť" na trhu - podmienky sú však rôzne.  

  

Tak veľa nadšenia a zdaru!